Ogłoszenia

Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen” Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 70 1 -70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

więcej »

Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen” Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 70 1 -70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

więcej »


Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »

Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »


Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »

Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »


Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »

Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2. Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »

Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »

Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 Rodzaj zamówienia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny; Nazwa zamówienia: Zakup kamery termowizyjnej. - Nierozstrzygnięte -

więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości. Tytuł projektu:„Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen”

więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 Rodzaj zamówienia: Zakup maszyn przemysłowych; Nazwa zamówienia: Zakup mikstrudera specjalnego zastosowania do laminacji materiałów. Opis przedmiotu zamówienia - według wspólnego słownika zamówień (CPV): 42000000-6 (Maszyny przemysłowe)

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Rodzaj zamówienia: Zakup maszyn przemysłowych; Nazwa zamówienia: Zakup głowicy szczelinowej specjalnego zastosowania do laminacji materiałów. Opis przedmiotu zamówienia - według wspólnego słownika zamówień (CPV): 42000000-6 (Maszyny przemysłowe)

więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 Rodzaj zamówienia: Zakup maszyn przemysłowych; Nazwa zamówienia: Zakup mikstrudera specjalnego zastosowania do laminacji materiałów. Opis przedmiotu zamówienia - według wspólnego słownika zamówień (CPV): 42000000-6 (Maszyny przemysłowe) - Nierozstrzygnięte -

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Rodzaj zamówienia: Zakup maszyn przemysłowych; Nazwa zamówienia: Zakup głowicy szczelinowej specjalnego zastosowania do laminacji materiałów. Opis przedmiotu zamówienia - według wspólnego słownika zamówień (CPV): 42000000-6 (Maszyny przemysłowe) - Nierozstrzygnięte -

więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 Rodzaj zamówienia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny; Nazwa zamówienia: Zakup kamery termowizyjnej. - Nierozstrzygnięte -

więcej »


Zapytanie ofertowe nr 1 - Rozstrzygnięcie - Maszyna do laminacji - 1,2

więcej »

Nierozstrzygnięcie - Zapytanie ofertowe - Głowica szczelinowa do laminarki + mikstruder

więcej »


Zakup głowicy szczelinowej do laminarki zintegrowanej z mikstruderem.

więcej »


Zakup maszyny specjalnego zastosowania do laminacji materiałów.

więcej »

Zakup maszyny specjalnego zastosowania do laminacji materiałów.

więcej »Zlecenie nr 7 - Informacja o wyniku postępowania

więcej »


Dotyczy: udzielenia zamówienia realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kredyt na innowacyjne technologie. Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii wytwarzania kompozytów tkaninowo-elastomerowych absorbujących energię uderzenia” Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 70 1 -70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

więcej »


Zlecenia ofertowe na wykonanie głowicy proszkowej umożliwiającej nanoszenie nano i mikrocząsteczek stałych w ramach dofinansowania projektu o tytule „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów tkaninowo-elastomerowych absorbujących energię uderzenia”.

więcej »


Zlecenia ofertowe na wykonanie ekstrudera zasilającego głowicę w substancje aktywne w ramach dofinansowania projektu o tytule „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów tkaninowo-elastomerowych absorbujących energię uderzenia”.

więcej »

Zlecenia ofertowe na wykonanie mixera do uplastyczniania substancji w ramach dofinansowania projektu o tytule „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów tkaninowo-elastomerowych absorbujących energię uderzenia”.

więcej »


Zlecenia ofertowe na wykonanie Nieruchomego stanowiska umożliwiającego przechowywanie i aklimatyzację materiałów w ramach dofinansowania projektu o tytule „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów tkaninowo-elastomerowych absorbujących energię uderzenia”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzypoziomowych nieruchomych stanowisk do przechowywania materiałów. Wymiary urządzenia po dokładnym opomiarowaniu

więcej »

Zlecenia ofertowe na wykonanie głowicy do nanoszenia warstw spoiny balistycznej z oprzyrządowaniem w ramach dofinansowania projektu o tytule „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów tkaninowo-elastomerowych absorbujących energię uderzenia”.

więcej »


Zlecenia ofertowe na wykonanie podajników stacjonarnych zainstalowanych na stałe przy demonstratorze w ramach dofinansowania projektu o tytule „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów tkaninowo-elastomerowych absorbujących energię uderzenia”.

więcej »

Zlecenia ofertowe na wykonanie ruchomy podajnik mocujący przy demonstratorze w ramach dofinansowania projektu o tytule „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów tkaninowo-elastomerowych absorbujących energię uderzenia”.

więcej »


ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach Programu sektorowego „INNOTEXTILE”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.:

więcej »