Bonatap M 6015

Klej BONATAP ® M-6015 jest klejem  produkowanym na bazie kauczuku syntetycznego w rozpuszczalnikach organicznych. Klej charakteryzuje się łagodnym i delikatnym zapachem.  Klej może być stosowany zarówno do jedno jak i dwustronnego nanoszenia na łączone materiały.

Charakterystyka kleju:

Wygląd: lepka ciecz barwy czerwonej lub naturalnej

Sucha masa:      około 60 % według PN-EN 827

 Lepkość:          KF 4mm, wypływ 50 ml - około 70s według PN-EN ISO 2431

                        Brookfield LDVD - około 700 mPa.s

Gęstość:   około 0,9 g/cm3

Wytrzymałość spoiny klejowej na oddzieranie badana po 24 godzinach: ręcznie dla połączenia pianka poliuretanowa z pianką poliuretanową – wyższa niż wytrzymałość pianki

Czas otwarty przy naniesieniu :               - dwustronnym do około 15 minut

                                                           - jednostronnym do około 5 minut

 

Zastosowanie:

Klej BONATAP ® M-6015 jest przeznaczony głównie dla przemysłu meblarskiego do łączenia materiałów tapicerskich takich jak pianki poliuretanowe, tkaniny, drewno, włókniny itp. Klej po wysuszeniu daje miękką
i elastyczna spoinę.

 

Sposób użycia:

Klej BONATAP ® M-6015 należy stosować wtedy, gdy temperatura kleju, jak i materiałów klejonych jest nie niższa niż 18oC. Klej przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nanosić najlepiej przy użyciu pneumatycznych pistoletów natryskowych. Zalecane parametry natrysku: ciśnienie powietrza ok. 4 bary, średnica dyszy 1,5-2,0 mm. Przy nałożeniu jednostronnym ilość kleju musi wystarczyć do zwilżenia drugiej z klejonych powierzchni. Klej można stosować również do dwustronnego nakładania. Elementy z naniesionym klejem połączyć i dobrze docisnąć.  Wytrzymałość końcową połączenia uzyskuje się po 48 godzinach od połączenia elementów. Do czyszczenia i mycia narzędzi stosować rozpuszczalnik Bonaros M.

 

Składowanie i warunki bezpieczeństwa.

Klej BONATAP ® M-6015  należy przechowywać w szczelnie zamkniętych  pojemnikach w dobrze

wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze 5-30oC z dala od grzejników c.o. W pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych, w których stosuje się klej BONATAP ® M-6015 urządzenia i oświetlenie

 

elektryczne muszą być w wykonaniu Ex., ponieważ rozpuszczalniki w nim zawarte są łatwopalne, a ich pary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Przed użyciem kleju BONATAP ® M-6015 zapoznaj się z kartą charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej.

BONATAP ® M-6014 przechowywany w oryginalnym opakowaniu zgodnie z zaleceniami producenta posiada trwałość 12  m-cy  od daty wyprodukowania.