Bonakol Kalet K2

BONAKOL® KALET K-2 jest klejem bazującym  na kauczuku naturalnym specjalnie modyfikowanym i aktywowanym.

Zastosowanie:

Klej BONAKOL® KALET K-2 jest przeznaczony dla przemysłu obuwniczego i kaletniczego jako klej pomocniczy do łączenia skór, tkanin, oraz niektórych gum.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:               bezbarwna, mętna ciecz

Sucha masa:       8,5-12% według PN-EN 827

Lepkość:             KF 6 mm, wypływ 50 ml 50-65 sek. według PN-EN ISO 2431;

BROOKFIELD  LVDV  obroty 12/min wrzeciono nr 3  2500-6000 mPa*s

Wytrzymałość na oddzieranie według PN-ISO 11339 materiał typu canvas-canvas:

początkowa: nie mniej  niż 0,6 kN/m

        końcowa:   nie  mniej niż 0,8 kN/m