Flokowanie

Bonatex FP

Bonatex® FP  jest klejem na bazie wodnej dyspersji styrenowo-akrylowej z dodatkiem żywic i środków modyfikujących. Klej Bonatex® FP może być stosowany zarówno jako jednoskładnikowy jak i dwuskładnikowy z dodatkiem 3-5% utwardzacza np.: Desmodur DAL.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:                 jednorodna ciecz o barwie mleczno-białej

Sucha masa:         60±3 % wg PN-EN 827

Lepkość:               dostosowana zgodnie z życzeniem klienta (zależy od sposobu nanoszenia kleju) 

Wytrzymałość na oddzieranie według PN-EN ISO 243

materiał typu canvas-canvas: końcowa:         co najmniej  1,5 kN/m

Spoina klejowa:    elastyczna                                         

Zastosowanie:

Klej Bonatex® FP jest przeznaczony do flokowania folii, papieru, drewna, tkanin i tworzyw sztucznych w polu elektrostatycznym pyłem tekstylnym lub podobnym materiałem.

Sposób użycia:

Klej Bonatex® FP należy  stosować wówczas, kiedy temperatura kleju, jak i materiałów klejonych wynosi co najmniej 18oC. Klej przed użyciem lekko wymieszać. Materiały klejone muszą być czyste i suche. Klej  nanosić na jedną lub obie klejone powierzchnie równą warstwą przy pomocy  pistoletu, pędzla, rakli, sitodruku lub wałka na flokowany materiał. Spoina uzyskuje najwyższą wytrzymałość po 24 godz. od chwili sklejenia.

Składowanie i warunki bezpieczeństwa:

Klej Bonatex® FP Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach może być przechowywany przez okres 4 miesięcy od daty produkcji w temperaturze +5°C do +30°C. Klej przemrożony ulega nieodwracalnemu zniszczeniu.