Preparatyka zwierząt

Waterkol PS

Waterkol PS jest jednoskładnikowym klejem bazującym na wodnej dyspersji winylowej z dodatkiem środków modyfikujących.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:                             Ciecz o barwie mleczno-białej lub lekko kremowej

Sucha masa:                     55 ± 3 %

Lepkość wg Brookfielda: 10000 ± 3000 mPa·s (może być korygowana zgodnie z wymaganiami klienta)

Temperatura wrzenia:        100º C

Temperatura zamarzania:  0º C

Spoina klejowa:                 sztywna

                                               

Zastosowanie:                           

Jest przeznaczony do łączenia tekstyliów,  a także kartonu, korka itp. materiałów. W przemyśle obuwniczym może być stosowany do usztywniania tkanin i skór. Z powodzeniem wykorzystywany do preparacji zwierząt. Po wyschnięciu spoina klejowa jest sztywna. Dostępna jest również wersja kleju dająca spoinę elastyczną. 

Sposób użycia:

Klej WATERKOL PS może być stosowany wówczas, gdy jego temperatura, jak i temperatura klejonych materiałów jest nie niższa od 18°C. Klej przed użyciem dokładnie wymieszać. Materiały klejone muszą być czyste i bez pyłów. Klej nanosić na jedną lub obie klejone powierzchnie równą, cienką warstwą za pomocą pędzla lub jednostronnie za pomocą rakli. Po lekkim podsuszeniu kleju powierzchnie należy skleić i ścisnąć. Spoina uzyskuje pełną wytrzymałość po 48 h.

Składowanie i warunki bezpieczeństwa:

Klej Waterkol PS jest wyrobem bezpiecznym, niepalnym, nie podlega przepisom RID/ADR. Należy przewozić go krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi w temperaturze powyżej +5º C.

Klej Waterkol PS przechowywać w temperaturze +5º C do +25º C w oryginalnych, zamkniętych pojemnikach z tworzyw sztucznych. Dłuższe działanie temperatury powyżej +25º C powoduje gęstnienie kleju i skraca dopuszczalny czas przechowywania. Klej przemrożony ulega nieodwracalnemu zniszczeniu. Klej przechowywany zgodnie z zaleceniami producenta ma trwałość 4 m-cy od daty produkcji. Przed użyciem kleju Waterkol PS należy zapoznać się z treścią karty charakterystyki dla tego wyrobu.