Waterkol TK 20

Waterkol TK-20 jest to klej bazujący na syntetycznej dyspersji wodnej z dodatkiem środków modyfikujących. Klej nie zawiera w swoim składzie żadnych rozpuszczalników organicznych. Jest niepalny i nietoksyczny. Klej zabezpieczony jest przed grzybami i bakteriami.

Zastosowanie:

Klej Waterkol TK-20 jest przeznaczony do wklejania wkładek, klejenia tkanin, podklejeń i tym podobnych operacji pomocniczych. Używany jest głównie do klejenia na mokro.

Wygląd:                             Ciecz o barwie mleczno-białej lub lekko kremowej

Sucha masa:                     50 ± 3 %

Lepkość wg Brookfielda:   1400 ± 200 mPa·s (może być korygowana zgodnie    

                                          z wymaganiami klienta)

Temperatura wrzenia:        100º C

Temperatura zamarzania:  0º C

Spoina klejowa:                 miękka zachowująca elastyczność w temperaturze do –30oC