Bonatex E-74

Klej BONATEX® E-74 jest klejem dyspersyjnym na bazie wodnych dyspersji modyfikowanych dyspersjami żywic i innych modyfikatorów. Nie zawiera w swoim składzie żadnych rozpuszczalników.

Po wyschnięciu błona klejowa jest przeźroczysta.

Zastosowanie:

Klej BONATEX E-74 jest przeznaczony dla przemysłu kaletniczego, obuwniczego i papierniczego do wklejania wkładek włókienniczych, dwoin bydlęcych z pianką EVA i PU.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:                                 ciecz mleczno-biała

Sucha płatność:                     57 ± 3 %  według PN-EN 827

Wartość pH:                           ok. 9,0

Lepkość wg. Brookfielda       1000±200 mPa.s (dopasowana do życzenia klienta)