Drewnoterm Fest

DrewnoTerm Fest jest wysokiej jakości klejem kontaktowym, polichloroprenowym bazującym na specjalnych typach kauczuków chloroprenowych modyfikowanych żywicami syntetycznymi i innymi dodatkami, dzięki czemu spoina klejowa posiada doskonałą przyczepność i wysoką odporność termiczną.

Klej DrewnoTerm Fest nie zawiera w swoim składzie toluenu.

Charakterystyka kleju:

Wygląd: lepka, ciemnożółta do brązowej ciecz, z  wyraźną zawartością jednorodnie wypełniaczy i stabilizatorów

Sucha masa: 18-22% według PN-EN 827

Lepkość: KF 6 mm, wypływ 50 ml 40-50 sek. według PN-EN ISO 2431; BROOFIELD LVD obroty 12 /s, wrzeciono nr 3  1500-4500 mPas

Odporność termiczna spoiny: 100 oC.

Zastosowanie:

Klej DrewnoTerm Fest przeznaczony jest do klejenia drewna, tworzyw sztucznych, sklejki, gumy, filcu, korka, twardego PCV. Zalecany do klejenia taśm fornirowych na krawędziach i łukach.

Klej nieodpowiedni do klejenia: styropianu i miękkiego PCV. Do klejenia polipropylenu, polietylenu, kopolimerów EVA  i innych trudnych do klejenia tworzyw sztucznych stosować grunt / podkład o nazwie handlowej Bonaros EVA Primer lub Penetrator 3ME według wskazówek użycia.