Bonakol LD

BONAKOL® LD jest kontaktowym klejem polichloroprenowym bazującym na specjalnych typach kauczuków polichloroprenowych, modyfikowanych żywicami syntetycznymi a także reaktywnymi tlenkami metali dwuwartościowych, dzięki czemu klejenie można prowadzić w temperaturze pokojowej. Spoina klejowa posiada doskonałą wytrzymałość  i  przyczepność.

Klej BONAKOL® LD nie zawiera w swoim składzie toluenu.

Zastosowanie:

Klej BONAKOL® LD jest przeznaczony  przede wszystkim dla przemysłu kaletniczego do łączenia skór naturalnych, syntetycznych, materiałów tekstylnych , włóknin, tektur i niektórych tworzyw  sztucznych. Klej BONAKOL® LD może być również  stosowany w przemyśle obuwniczym szczególnie do trwałego łączenia wewnętrznych elementów obuwia.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:               lepka ciecz barwy żółtej

Sucha masa:       18-22% według PN-EN 827

Lepkość:             KF 6 mm, wypływ 50 ml 40-55 sek. według PN-EN ISO 2431

Wytrzymałość na oddzieranie według PN-ISO 11339 materiał typu canvas-canvas:

                           początkowa: nie mniej  niż 2,5 kN/m

                           końcowa:          nie  mniej niż 3,5 kN/m

Aktywacja termiczna  warstwy kleju przed sklejeniem w temp.70-85oC zwiększa wytrzymałość  spoiny  zarówno początkową jak i końcową o około 33%.