Bonatex ACS T

BONATEX® ACS T jest klejem dyspersyjnym bazującym na polimerach estrów kwasu akrylowego modyfikowanych dyspersjami żywic i innych modyfikatorów, nie zawierającym żadnych rozpuszczalników. Po wysuszeniu – błona klejowa jest przeźroczysta, samolepna o lekkim mlecznym zabarwieniu.

Zastosowanie:

Klej BONATEX® ACS T jest przeznaczony do wytwarzania materiałów samoprzylepnych takich jak etykiety, taśmy, uszczelki i inne elementy samoprzylepne. Klej BONATEX® ACS T ma bardzo dobra przyczepność do twardego i miękkiego PCW, folii poliestrowych, folii polietylenowych i  polipropylenowych, poliuretanów litych  i spienianych oraz innych materiałów.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:                                  ciecz mleczno-biała

Sucha pozostałość:                51 ± 2 % według PN –EN 827

Lepkość w zależniości od aplikacji na życzenie klienta.

pH:                                         ok. 7,5