Bonatap M60-10

Klej BONATAP ® M60-10 jest klejem produkowanym  na bazie kauczuków i żywic syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych. Klej po wysuszeniu daje miękką, elastyczna spoinę, nie powoduje skurczu pianki. Klej może być stosowany do jedno- jak i dwustronnego nanoszenia na łączone materiały. BONATAP ®M60-10 charakteryzuje się wysoką suchą masą i niską lepkością.

Charakterystyka kleju:

Wygląd: lepka ciecz barwy czerwonej lub naturalnej

Sucha masa:      około 61% według PN-EN 827

Wytrzymałość spoiny klejowej na odrywanie badana po 24 godzinach: ręcznie dla połączenia pianka poliuretanowa z pianką poliuretanową:   wyższa niż wytrzymałość pianki

Czas otwarty przy naniesieniu :    - dwustronnym  około 25 minut

                                                     - jednostronnym około 5 minut

Zastosowanie:

Klej BONATAP ® M60-10 przeznaczony jest głównie dla przemysłu meblarskiego do łączenia materiałów tapicerskich takich jak pianki poliuretanowe, tkaniny, drewno, włókniny itp. Klej po wysuszeniu daje miękką i elastyczną spoinę.

Sposób użycia:

Klej BONATAP ® M60-10 należy stosować wtedy, gdy temperatura kleju, jak i materiałów klejonych jest nie niższa niż

18oC. Klej przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nanosić najlepiej przy użyciu pneumatycznych pistoletów natryskowych. Zalecane parametry natrysku: ciśnienie powietrza ok. 4 bary, średnica dyszy 1,5-2,0 mm, odległość natrysku 30-40 cm. Przy nałożeniu jednostronnym nanieść tyle kleju, aby nastąpiło zwilżenie drugiej z klejonych powierzchni. Klej można stosować również do dwustronnego nakładania. Elementy z naniesionym klejem połączyć i dobrze docisnąć. Wytrzymałość końcową połączenia uzyskuje się po 48 godzinach od połączenia elementów. Do czyszczenia i mycia narzędzi stosować rozpuszczalnik Bonaros® M.

Składowanie i warunki bezpieczeństwa.

Klej BONATAP ® M60-10  należy przechowywać w szczelnie zamkniętych  pojemnikach w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze 5-35oC z dala od grzejników c.o. W pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych, w których stosuje się klej BONATAP ® M60-10 urządzenia i oświetlenie elektryczne muszą być w wykonaniu przeciw-wybuchowym Ex., ponieważ rozpuszczalniki w nim zawarte są łatwopalne, a ich pary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową.