Dyspersyjne

Waterkol D3

Waterkol D3 jest klejem na bazie wodnej dyspersji polioctanu winylu. Spełnia wymogi wodoodporności zgodnie z normą PN EN 204. Waterkol D3 wiąże szybko, a w podwyższonych temperaturach możliwe są krótkie czasy prasowania. Po utwardzeniu spoina klejowa posiada dobrą wodoodporność, jak również wysoką wytrzymałość mechaniczną.

Zastosowanie:
Waterkol D3 jest przeznaczony do klejenia wewnętrznych elementów budowlanych narażonych na częsty, krótkotrwały kontakt z wodą lub długotrwałe działanie wilgotnego powietrza oraz elementów zewnętrznych chronionych przed bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi, okleinowania powierzchni okleinami papierowymi, okleinowania w prasach stacjonarnych (fornie, listwy, laminaty), okleinowania laminatów w prasach, klejenia korpusów i klejenia montażowego przy średnich czasach prasowania z zastosowaniem podgrzewania, klejenia na styk i blokowo drewna twardego, miękkiego i płyt wiórowych.

Charakterystyka kleju:

Kolor spoiny po utwardzeniu: bezbarwna

Lepkość wg KF 10 mm: 20-50 sek.

Sucha pozostałość: 50 ± 2%

Odczyn pH: 3-4

Minimalna temp. tworzenia filmu: 9° C

Czas otwarty: 8-12 minut

Czas pełnego utwardzania: 24 h (wodoodporność po 7 dniach)

Palność: niepalny