Bonatex KCB

BONATEX®  KCB  to klej dyspersyjny bazujący na wodnych dyspersjach specjalnych żywic syntetycznych i polimerów. Klej nie zawiera w swoim składzie żadnych rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie:

Klej BONATEX® KCB jest przeznaczony do łączenia tekstyliów, skór naturalnych i syntetycznych, niektórych tworzyw sztucznych, a także kartonu, korka  itp. materiałów.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:                                   ciecz o barwie mleczno-białej do lekko  słomkowej.

Sucha masa:                           60±3 % według PN-EN 827

Lepkość wg Brookfielda:         200 – 800 mPas

Wytrzymałość na oddzieranie według PN-EN ISO 2431 materiał canvas-canvas:     końcowa: co najmniej  1,5 kN/m