Waterkol K-20

Waterkol K-20 jest to klej na bazie wodnej dyspersji polioctanu winylu. Klej nie zawiera w swoim składzie żadnych rozpuszczalników organicznych. Jest niepalny i nietoksyczny.

Zastosowanie:

Klej Waterkol K-20 jest przeznaczony przede wszystkim dla przemysłu papierniczego do ręcznego i mechanicznego sklejania opakowań papierowych, kartonowych i tekturowych; obuwniczego do sklejania wewnętrznych części obuwia; kaletniczego oraz do apretur w przemyśle włókienniczym.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:                              Ciecz o barwie mleczno-białej lub lekko kremowej

Sucha masa:                      55 ± 3 %

Lepkość wg Brookfielda:    6000 ± 200 mPa·s (może być korygowana zgodnie z wymaganiami klienta)

Temperatura wrzenia:         100º C

Temperatura zamarzania:   0º C

Spoina klejowa:                  elastyczna