Bonatap M 64

Klej BONATAP® M-64 jest klejem  na bazie kauczuków i żywic syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych. Klej po wysuszeniu daje miękką i elastyczna spoinę, nie powoduje skurczu pianki. Klej może być stosowany zarówno do jedno jak i dwustronnego nanoszenia na łączone materiały.

 

Charakterystyka kleju:

Wygląd:           lepka ciecz barwy czerwonej lub naturalnej

Sucha masa:   około 64 % według PN-EN 827

Lepkość:         KF 4mm, wypływ 50 ml - około 90s według PN-EN ISO 2431

                       Brookfield LDVD - około 800 mPa.s

Gęstość:         około 0,9 g/cm3

Wytrzymałość spoiny klejowej na oddzieranie badana po 24 godzinach: ręcznie dla połączenia pianka poliuretanowa z pianką poliuretanową – wyższa niż wytrzymałość pianki

Czas otwarty przy naniesieniu:  - dwustronnym około 20 minut

                                                 - jednostronnym około 7 minut

Zastosowanie:

Klej BONATAP® M-64 jest przeznaczony głównie dla przemysłu meblarskiego do łączenia materiałów tapicerskich takich jak pianki poliuretanowe, tkaniny, drewno, włókniny itp. Klej po wysuszeniu daje miękką i elastyczna spoinę.

 

Sposób użycia:

Klej BONATAP® M-64 należy stosować wtedy, gdy temperatura kleju, jak i materiałów klejonych jest nie niższa niż 18oC. Klej przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nanosić najlepiej przy użyciu pneumatycznych pistoletów natryskowych. Zalecane parametry natrysku: ciśnienie powietrza ok. 4 bary, średnica dyszy 1,5-2,0 mm, odległość natrysku 30-40 cm. Przy nałożeniu jednostronnym ilość kleju musi wystarczyć do zwilżenia drugiej z klejonych powierzchni. Klej można stosować również do dwustronnego nakładania. Elementy z naniesionym klejem połączyć i dobrze docisnąć.  Wytrzymałość końcową połączenia uzyskuje się po 48 godzinach od połączenia elementów. Do czyszczenia i mycia narzędzi stosować rozpuszczalnik Bonaros M.