Bonaterm Special PP

BONATERM® SPECIAL PP-03 jest specjalistycznym, jednoskładnikowym klejem na bazie kauczuku polichloroprenowego i żywic syntetycznych. Klej charakteryzuje się bardzo dobrą adhezją do nieobrabianego polipropylenu i innych tworzyw sztucznych jak ABS. Spoina klejowa posiada wysoką odporność termiczną, długi czas otwarty i wysoką wytrzymałość na oddzieranie.

Zastosowanie:
Klej BONATERM® SPECIAL PP-03 przeznaczony jest głównie dla przemysłu samochodowego i innych. Ze względu na elastyczną i wytrzymałą spoinę o szerokim zakresie adhezji może być stosowany do łączenia różnych materiałów takich jak polipropylen/ polietylen a także inne tworzywa sztuczne jak ABS. W przemyśle samochodowym przydatny jest do przyklejania materiałów dekoracyjnych do elementów z nieobrabianego polipropylenu PP. Klej jest przeznaczony do stosowania przez wykwalifikowany personel. Zalecamy wykonać własne testy celem określenia wystarczającego poziomu adhezji i przydatności do danego zastosowania.

Właściwości fizykochemiczne:

Sucha pozostałość: min 17,5%

Lepkość wg Brookfielda: 300 ÷ 1000 mPa.s PN-EN 12092

Barwa: bursztynowa w różnych odcieniach

Czas otwarty: od 20 do 120 minut

Zużycie: około 100-200 g/m2

Gęstość: około 0,9 g/cm3

Wytrzymałość spoiny na oddzieranie: pełną wytrzymałość uzyskuje się po 48 godzinach od połączenia