Flokowanie

Bonapur FPU

BONAPUR® FPU jest klejem poliuretanowym, wytwarzanym ze specjalnych modyfikowanych poliuretanów termoplastycznych. BONAPUR® FPU może być również stosowany jako klej dwuskładnikowy po dodaniu 3-8% utwardzacza np. Quidur 246-06, Desmodur RF itp. Dodatek utwardzacza zwiększa odporność termiczną i hydrolityczną spoiny.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:               bezbarwna ciecz

Lepkość:              około 150 mPa.s według PN-EN 12092

Gęstość:               około 0,8 g/cm3

Spoina klejowa:    elastyczna, termoplastyczna bez utwardzacza

Zastosowanie:

Klej BONAPUR® FPU jest przeznaczony przede wszystkim do flokowania tworzyw sztucznych na bazie polichlorku winylu, chlorowanego polichlorku winylu, ABS oraz ich stopów, a także papieru, drewna, tkanin w polu elektrostatycznym ciętymi włóknami syntetycznymi.

Sposób użycia:

Klej BONAPUR®  FPU a także materiały flokowane powinny być stosowane w temperaturze co najmniej 18oC. Klej przed  użyciem należy dokładnie wymieszać, szczególnie po dodaniu utwardzacza np. Quidur 246-06. Klej z utwardzaczem musi być użyty w czasie do 8 godz. ponieważ po tym czasie żeluje i nie nadaje się do stosowania. Materiały przeznaczone do nakładania floka muszą być czyste i suche. Klej nanosić na jedną lub obie klejone powierzchnie równą warstwą przy pomocy pistoletu, pędzla lub wałka. Następnie nałożyć flok. Warunkiem uzyskania prawidłowej przyczepności floka jest nałożenie odpowiednio grubej warstwy kleju. Spoina uzyskuje najwyższą wytrzymałość po 2 dobach od sklejenia.

Składowanie i warunki bezpieczeństwa:

Klej BONAPUR® FPU należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temp. 5-25 oC z dala od grzejników c.o.

W pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych, w których stosuje się klej BONAPUR® FPU urządzenia i oświetlenie elektryczne muszą być w wykonaniu przeciwwybuchowym, ponieważ rozpuszczalniki zawarte w kleju są palne i tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Przed użyciem kleju BONAPUR® FPU zapoznaj się z kartą charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej dla tego kleju.