Bonatex ACS-K

BONATEX®  ACS-K  jest klejem dyspersyjnym bazującym na polimerach estrów kwasu akrylowego modyfikowanych dyspersjami żywic i innych modyfikatorów, nie zawierającym żadnych rozpuszczalników. Po wysuszeniu – błona klejowa jest przeźroczysta, samolepna z lekkim mlecznym zabarwieniu.

 

Charakterystyka kleju:

Wygląd:                           ciecz mleczno-biała

Sucha pozostałość:         52 ±2 % według PN –EN 827

Lepkość wg Brookfielda: dopasowana do metody nakładania kleju: pistoletem, pędzlem, wałkiem, raklą.

pH:                                  5-8

Mrozoodporność:            Najniższa temperatura przechowywania  +5oC

 

Zastosowanie:

Klej BONATEX® ACS-K jest przeznaczony do wytwarzania materiałów samoprzylepnych takich jak etykiety, taśmy, uszczelki i inne elementy samoprzylepne. Klej BONATEX® ACS-K ma bardzo dobra przyczepność do twardego i miękkiego PCW, folii poliestrowych, folii polietylenowych i polipropylenowych, poliuretanów litych  i spienianych oraz innych materiałów.

 

Sposób użycia:

Klej BONATEX® ACS-K może być nanoszony na suche, czyste powierzchnie materiałów dyszami, wałkami, raklami, pędzlem bezpośrednio, lub metodą „revers coating” z papieru  silikonowanego. Klej może być aplikowany wówczas jeżeli jego temperatura i temperatura powlekanych materiałów wynosi min.+18oC.

 

Składowanie i warunki bezpieczeństwa:

Klej BONATEX® ACS-K nie posiada w swoim składzie żadnych rozpuszczalników organicznych – a zatem jest całkowicie niepalny. Klej BONATEX® ACS-K nie jest mrozoodporny, po przemrożeniu następuje nieodwracalne zniszczenie kleju. Najniższa temperatura przechowywania i transportowania +5oC. Zabrudzenia klejem BONATEX® ACS-K przed wyschnięciem należy zmywać wodą. Klej BONATEX® ACS-K w oryginalnym opakowaniu przechowywany zgodnie z naszymi zaleceniami posiada trwałość 6 m-cy.