Bonaterm AS BT

BONATERM® AS-BT jest klejem polichloroprenowym bazującym na specjalnych typach kauczuków chloroprenowych modyfikowanych specjalnymi żywicami syntetycznymi i innymi dodatkami, dzięki czemu spoina klejowa posiada doskonałą przyczepność i wysoką odporność termiczną. Klej nie zawiera w swoim składzie toluenu.

Zastosowanie:

Klej BONATERM® AS-BT jest przeznaczony przede wszystkim dla przemysłu motoryzacyjnego do operacji naprawczych – przyklejania pianek, materiałów tekstylnych i drewnopochodnych oraz skór naturalnych i niektórych syntetycznych ze sobą oraz blachą. Klej BONATERM® AS-BT może być również stosowany w przemyśle meblowym do klejenia skórzanych i tekstylnych elementów tapicerki.

Charakterystyka kleju:

Wygląd: lepka, jasnożółta do ciemnożółta ciecz

Sucha masa: min. 18% według PN-EN 827

Lepkość: KF 4 mm, wypływ 50 ml 55-60 sek. według PN-EN ISO 2431;

Wytrzymałość na oddzieranie według PN-ISO 11339 materiał typu canvas-canvas:

  początkowa co najmniej 4,0 kN/m

  końcowa co najmniej 5,0 kN/m

Odporność termiczna spoiny: bardzo dobra