Waterkol K-22VP

Waterkol K-22VP jest to klej bazujący na wodnej dyspersji kopolimeru etylenowo-winylowego i substancji modyfikujących. Klej charakteryzuje się elastyczną spoiną klejową.

Zastosowanie:

Klej przeznaczony jest do klejenia nielakierowanego papieru, kartonu, tektury oraz do klejenia laminowanych papierów, tektur np. PCV z materiałami chłonnymi. Klej charakteryzuje się szybkim czasem wiązania. Klei również niektóre tworzywa sztuczne typu EVA z tekturami i materiałami tekturopochodnymi np. TEXON.

Charakterystyka kleju:

Barwa:                               ciecz o barwie mleczno-białej do lekko słomkowej

Sucha masa:                     46 ± 3 % wg PN-EN827

Lepkość wg Brookfielda:   2300 ± 500 mPa·s  wg Brookfielda LVDV PN-ISO-2555

pH:                                    6 - 7