Bonatex Parkiet

Dyspersyjny klej do parkietu

Charakterystyka ogólna  Klej Bonatex Parkiet jest klejem na bazie wodnej dyspersji polioctanu winylu z dodatkiem wypełniaczy, żywic i środków modyfikujących. Klej nie zawiera lotnych rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie  Klej Bonatex Parkiet jest jednoskładnikowym klejem przeznaczonym do klejenia parkietu tradycyjnego, lamelowego, wielowarstwowego parkietu gotowego, mozaiki parkietowej, wykładzin tekstylnych igłowych, filcopochodnych i typu LENTEX. Klej posiada dobrą adhezję do podłoży z betonu, wylewek samopoziomujących, płytek cementowych, jastrychów anhydrytowych. Klej charakteryzuje się elastyczną spoiną odporną na starzenie i wilgoć.

Właściwości fizyczne kleju i spoiny klejowej

zawartość suchej pozostałości    min. 60%

pH                                               6-8

czas otwarty                                5-20 minut

gęstość                                       około 1,3g/m3

 

Dane techniczne

Rodzaj spoiny                                            elastyczna

Temperatura w pomieszczeniu                   min. 15oC

Temperatura kleju i materiałów klejonych  min. 18oC

Wilgotność względna powietrza                 max 65%

Wilgotność podłoża                                   max 3%

Wilgotność parkietu                                  10±2%

Czas wstępnego wiązania                         30 minut

Czas pełnego wiązania                             120 godzin

Zalecone szlifowanie                                najlepiej po upływie 2 tygodni

Wydajność                                               800-1200g/m2

Odporność spoiny po utwardzeniu           – 15oC – + 40oC

Rodzaje zagrożeń i warunki bezpiecznego stosowania – patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Sposób użycia  Przed przystąpieniem do klejenia podłoże należy wyrównać, oczyścić, usunąć pęknięcia i odpylić. Jeżeli to konieczne usunąć istniejąca warstwę podłogową i nałożyć warstwę cementową o grubości 3mm, aby otrzymać równą powierzchnię. Następnie podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym GRUNT 400. Po wyschnięciu podkładu klej nakładać równomiernie przy pomocy ząbkowanej pacy B3 w ilości około 800g/m2. Warstwa kleju powinna mieć grubość 2-3mm. Położyć parkiet, lekko przesunąć, mocno docisnąć do podłoża. Zaleca się nakładać jednorazowo na powierzchnię na której można ułożyć parkiet w ciągu 10 minut. Cyklinowanie i lakierowanie wykonywać po całkowitym związaniu kleju nie wcześniej niż po upływie 1 tygodnia.

Uwagi  Zaleca się sezonowanie parkietu przez 48 godzin w pomieszczeniu w temperaturze pokojowej. Ogrzewanie podłogowe wyłączyć na 24 godziny przed układaniem parkietu i pozostawić również wyłączone w trakcie schnięcia kleju.