Bonatex PL

Bonatex® PL  jest klejem dyspersyjnym na bazie polimeru polioctano-winylowego z dodatkiem środków modyfikujących.

Zastosowanie:

Klej Bonatex® PL jest przeznaczony do klejenia paneli podłogowych i ściennych, drewnianych i laminowanych (na pióro i wpust), klejenie wszelkich rodzajów drewna, płyt drewnopodobnych, sklejki, itp.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:                      lepka ciecz barwy białej

Lepkość:                     klej o właściwościach hiksotropowych 

Siła spojenia:              wysoka

Wydajność:                 ok. 20-50g/m2 w zależności od sposobu aplikacji

Barwa spoiny:             przezroczysta po wyschnięciu

Wodoodporność:        podwyższona do D3 (PN EN 204)

Czas otwarty:              maks. 10-15 minut

Czas wiązania:            ok. 15 minut zależy od wilgotności materiałów

Sposób użycia:

Panele podłogowe wyjąć z opakowania fabrycznego i rozłożyć w pomieszczeniu, w którym będą układane przynajmniej na 24 godziny przed klejeniem.

Składowanie i warunki bezpieczeństwa:

Klej Bonatex® FP Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach może być przechowywany przez okres 4 miesięcy od daty produkcji w temperaturze +5°C do +30°C. Klej przemrożony ulega nieodwracalnemu zniszczeniu.