Dyspersyjne

Waterkol D4

Waterkol D4 – dwuskładnikowy klej na bazie modyfikowanego polioctanu winylu z dodatkiem 5% utwardzacza Haerter 28 spełnia wymogi wodoodporności zgodne z PN EN204 dla klasy D4. Waterkol D4 wiąże szybko, a w podwyższonych temperaturach możliwe są krótkie czasy prasowania. Po utwardzeniu spoina klejowa posiada dobrą odporność termiczną, wodoodporność jak również wysoką wytrzymałość mechaniczną.

Zastosowanie:

Waterkol D4 jest przeznaczony do klejenia wewnętrznych elementów z drewna miękkiego i twardego szczególnie narażonych na częste długotrwałe działanie wody bieżącej lub skroplin. Na zewnątrz na działanie warunków atmosferycznych lecz z odpowiednim zabezpieczeniem powierzchni. Waterkol D4 polecany jest również do a powierzchni laminatami, okleinowania w prasach stacjonarnych (forniry, listwy, do klejenia na styk i blokowego drewna twardego, miękkiego i płyt wiórowych do wodoodpornych spoin przy produkcji okien, drzwi, schodów.

Charakterystyka kleju:

Barwa                    - biała

Lepkość wg. KF     - 20-30 sek.

Sucha pozostałość - 50 ± 3%

Odczyn pH             - 3 – 4

Palność                 - niepalny