Bonakol R

Charakterystyka ogólna

Klej BONAKOL R jest klejem na bazie kauczuków styrenowo-butadienowych z dodatkiem modyfikatorów w rozpuszczalniku organicznym.

Zastosowanie

Klej BONAKOL R jest jednoskładnikowym klejem przeznaczonym do klejenia parkietu tradycyjnego (w tym olchowego i bukowego) parkietu z drewna egzotycznego, lamelowego, wielowarstwowego parkietu gotowego mozaiki parkietowej, kasetonów drewnianych. Klej posiada dobrą adhezję do podłoży z betonu, wylewek samopoziomujących, płyt cementowych, jastrychów anhydrytowych i cementowych. Szczególnie zalecamy do klejenia parkietów wrażliwych na działanie wilgoci. Klej charakteryzuje się elastyczną spoiną odporną na starzenie i wilgoć.

Sposób użycia

Przed przystąpieniem do klejenia podłoże należy wyrównać, oczyścić, usunąć pęknięcia i odpylić. Przed przystąpieniem do klejenia podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym GRUNT R. Po wyschnięciu podkładu klej nakładać równomiernie przy pomocy pacy ząbkowanej B3. Warstwa kleju powinna mieć grubość 2-3 mm. Położyć parkiet lekko przesunąć a następnie mocno docisnąć do podłoża. Zaleca się nakładać klej jednorazowo na powierzchnię na której można ułożyć parkiet w ciągu 10 minut. Cyklinowanie i lakierowanie wykonać po całkowitym związaniu kleju i pełnej aklimatyzacji parkietu (nie wcześniej niż po upływie 4 dni od ułożenia parkietu). Po zakończeniu prac pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu.

Właściwości fizykochemiczne kleju

1. Zawartość suchej pozostałości       min. 74%

2. Barwa                                             beżowa do brązowej

3. Ciężar właściwy kleju                      1,2-1,4 g/m3

Dane techniczne

Rodzaj spoiny                                       elastyczna

Temp. w pomieszczeniu pracy               min 15oC

Temp. kleju i materiałów klejonych        min 18oC

Temp. kleju i materiałów klejonych        max 65oC

Wilgotność względna powietrza            max 65%

Wilgotność podłoża                              max 2%

Wilgotność parkietu                             max 10±2

Czas pracy (czas otwarty)                    5-15 minut

Czas wstępnego wiązania                    15 minut

Czas pełnego utwardzania

w optymalnych warunkach                   4dni

Zalecane szlifowanie                            najlepiej po upływie 14 dni

Wydajność                                           1000-1500 g/m2

Odporność spoiny po utwardzeniu       -15 oC -  +30 oC

Rodzaje zagrożeń i warunki bezpiecznego stosowania: patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Opakowania, puszki, wiadra                 1, 3, 15, 20 kg

Termin gwarancji                                  12 miesięcy od daty produkcji