Bonaterm HP-17

BONATERM® HP-17 jest gotowym do użycia, kontaktowym klejem polichloroprenowym bazującym na specjalnych typach kauczuków chloroprenowych modyfikowanych specjalnymi żywicami syntetycznymi i innymi dodatkami.

Zastosowanie:
Klej BONATERM® HP-17 jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Służy do sklejania płyt wiórowych, sklejek, płyt pilśniowych, laminatów HPL/CPL/GPR ze sobą jak również z tkaninami, drewnem, metalami, filcem, gumą, twardymi piankami. Spoina klejowa posiada wysoką odporność termiczną. Zalecamy wykonać własne testy celem określenia dostatecznego poziomu adhezji i przydatności do danego zastosowania.

Charakterystyka kleju:

Wygląd: lepka, czerwona ciecz z wyraźną zawartością jednorodnie zdyspergowanych jasnych stabilizatorów

Sucha masa: 15-18 % według PN-EN 827

Lepkość: KF 4 mm, wypływ 50 ml - około 22-28 s według PN-EN ISO 2431;
Brookfield LDVD obroty 50, wrzeciono 2 – 200-400 mPa.s

Gęstość: około 0,8 g/cm3

Wydajność: około 9-11 m2 z 1 kg kleju (przy natrysku na jedną stronę)

Czas otwarty: do około 40 minut

Czas przesychania: do około 10 minut w zależności od warunków otoczenia i sposobu aplikacji