Bonatex KN85

BONATEX® KN-85 jest klejem bazującym na wodnych lateksach kauczuku naturalnego, wodnych dyspersjach specjalnych  żywic, modyfikatorach i stabilizatorach. Klej BONATEX® KN-85 nie zawiera w swoim składzie żadnych rozpuszczalników organicznych a zatem nie stwarza zagrożenia pożarowego i wybuchowego w czasie magazynowania i stosowania.

Zastosowanie:

Klej BONATEX® KN-85 jest klejem kontaktowym przeznaczony przede wszystkim dla przemysłu kaletniczego dołączenia skór syntetycznych i naturalnych ze sobą. Może również być stosowny do łączenia tektury, kartonu a także niektórych materiałów włókienniczych.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:                       mlecznobiała, czasami lekko opalizująca ciecz

Sucha masa:               min 53%  według PN-EN 827

Lepkość:                     ustawiana zgodnie z życzeniem klienta (zależy od sposobu nanoszenia kleju)

Wytrzymałość na oddzieranie według PN-EN ISO 2431 materiał canvas-canvas: końcowa: co najmniej 3,0 kN/m

Czas otwarty: praktycznie nieograniczenie długi