Bonatex FPU

BONAKOL® FPU jest klejem poliuretanowym, wytwarzanym ze specjalnych modyfikowanych poliuretanów termoplastycznych. BONAKOL® FPU może być również stosowany jako klej dwuskładnikowy po dodaniu 3-8% utwardzacza np. Quidur 246-06, Desmodur RF itp. Dodatek utwardzacza zwiększa odporność termiczną i hydrolityczną spoiny.

Zastosowanie:

Klej BONAKOL® FPU jest przeznaczony przede wszystkim do flokowania tworzyw sztucznych na bazie polichlorku winylu, chlorowanego polichlorku winylu, ABS oraz ich stopów, a także papieru, drewna, tkanin w polu elektrostatycznym ciętymi włóknami syntetycznymi.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:             bezbarwna ciecz

Lepkość:            około 150 mPa.s według PN-EN 12092

Gęstość:            około 0,8 g/cm3

Spoina klejowa: elastyczna, termoplastyczna bez utwardzacza