Ogłoszenia

Zlecenia ofertowe na wykonanie głowicy proszkowej umożliwiającej nanoszenie nano i mikrocząsteczek stałych w ramach dofinansowania projektu o tytule „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów tkaninowo-elastomerowych absorbujących energię uderzenia”.

więcej »

Zlecenia ofertowe na wykonanie ekstrudera zasilającego głowicę w substancje aktywne w ramach dofinansowania projektu o tytule „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów tkaninowo-elastomerowych absorbujących energię uderzenia”.

więcej »


Zlecenia ofertowe na wykonanie mixera do uplastyczniania substancji w ramach dofinansowania projektu o tytule „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów tkaninowo-elastomerowych absorbujących energię uderzenia”.

więcej »

Zlecenia ofertowe na wykonanie Nieruchomego stanowiska umożliwiającego przechowywanie i aklimatyzację materiałów w ramach dofinansowania projektu o tytule „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów tkaninowo-elastomerowych absorbujących energię uderzenia”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzypoziomowych nieruchomych stanowisk do przechowywania materiałów. Wymiary urządzenia po dokładnym opomiarowaniu

więcej »


Zlecenia ofertowe na wykonanie głowicy do nanoszenia warstw spoiny balistycznej z oprzyrządowaniem w ramach dofinansowania projektu o tytule „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów tkaninowo-elastomerowych absorbujących energię uderzenia”.

więcej »

Zlecenia ofertowe na wykonanie podajników stacjonarnych zainstalowanych na stałe przy demonstratorze w ramach dofinansowania projektu o tytule „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów tkaninowo-elastomerowych absorbujących energię uderzenia”.

więcej »


Zlecenia ofertowe na wykonanie ruchomy podajnik mocujący przy demonstratorze w ramach dofinansowania projektu o tytule „Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów tkaninowo-elastomerowych absorbujących energię uderzenia”.

więcej »

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach Programu sektorowego „INNOTEXTILE”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.:

więcej »


2013-05-22 | Sprzedaż - laminarka

Laminarka płomieniowa włoskiej firmy ZAPPA

więcej »