PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem "Opracowanie tehnologii kompozytów tkaninowo - elastomerowych absorbujących energię uderzenie".

  • wartość projektu: 1 448 031,83zł
  • poziom dofinansowanie: 80%
  • beneficjent: PPHU "Bochemia" Grzegorz Bąba, 26-600 Radom, ul. Północna 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu sektorowego INNOTEXTILE (Działanie 1.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020).


Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu przez wdrożenie nowej technologii nanoszenia membran chroniących przed czynnikami biologicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym PEM i promieniowaniem UV.

  •  wartość inwestycji: 2.930.692,03zł
  •  kwota dofinansowania: 1.479.346,01zł
  •  Beneficjent PPHU „BOCHEMIA” Grzegorz Bąba

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu