Bonaterm A3

BONATERM® A3 jest kontaktowym klejem polichloroprenowym bazującym na specjalnych typach kauczuków chloroprenowych modyfikowanych żywicami syntetycznymi i innymi dodatkami, dzięki czemu spoina klejowa posiada doskonałą przyczepność i wysoką odporność termiczną. Jest również wytwarzany w wersji beztoluenowej jako BONATERM® A3 BT.

Zastosowanie:
Klej BONATERM® A3 jest przeznaczony przede wszystkim dla przemysłu obuwniczego do łączenia skór naturalnych i niektórych syntetycznych ze spodami z gumy tuniskóru, styrogumu, a także do zaciągania cholewek na podpodeszwy z wtórnej skóry, teksonu, bontexu itp. materiałów. Klej BONATERM® A3 może być również stosowany w przemyśle meblowym, samochodowym i budownictwie, np. do przyklejania korka.

Charakterystyka kleju:

Wygląd: lepka, jasnożółta ciecz

Sucha masa: 19-24% według PN-EN 827

Lepkość: KF 6 mm, wypływ 50 ml 40-50 sek. według PN-EN ISO 2431;
Brokfield LDVD 1500-4500 mPas

Wytrzymałość na oddzieranie według PN-ISO 11339 materiał typu canvas-canvas:
początkowa - co najmniej 2,5 kN/m
końcowa - co najmniej 3,5 kN/m

Odporność termiczna spoiny: dobra