Bonatap M50 BTV plus

BONATAP® M50 BTV plus jest klejem na bazie kauczuku styrenowo-butadienowego i żywic syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych. Klej po wysuszeniu daje miękką elastyczną spoinę, nie powoduje skurczu pianki. Klej może być stosowany zarówno do jedno jak i dwustronnego nanoszenia na łączone materiały. Klej BONATAP® M50 BTV plus posiada mało intensywny zapach.

 

Zastosowanie:
Klej BONATAP® M50 BTV plus jest przeznaczony głównie dla przemysłu meblarskiego do łączenia materiałów tapicerskich, takich jak: pianki poliuretanowe,  tkaniny, drewno, włókniny  itp. Klej po wysuszeniu daje miękką elastyczną spoinę.

Charakterystyka kleju:

Wygląd: lepka, jasnożółta lub ciemnoróżowa ciecz

Sucha masa: min 47 % według PN-EN 827

Lepkość: KF 4 mm, wypływ 50 ml min. 35 sek. według PN-EN ISO 2431;

Wytrzymałość spoiny na odrywanie badana po 24 godzinach: ręcznie, dla połączeń: pianka poliuretanowa z pianką poliuretanową - wyższa niż wytrzymałość pianki.

Czas otwarty przy naniesieniu:
jednostronnym - ok. 5 minut
dwustronnym - ok. 10-15 minut

Skurcz spoiny: nie występuje.