Bonatex WP

Bonatex® WP  jest jednoskładnikowym klejem produkowanym z wodnej dyspersji polimerowej z dodatkiem wypełniaczy i substancji modyfikujących.

Zastosowanie:

Klej jest przeznaczony do klejenia wykładzin podłogowych na podłożach z juty naturalnej, syntetycznej, poliuretanowej, lateksowej oraz filcowej do podłoży betonowych lub z zaprawy cementowej.

Właściwości fizykochemiczne:

Zawartość suchej masy    min. 65%

pH                                    6-8

Czas otwarty                    min. 10 minut

Gęstość                           ok. 1,35

Zużycie                            ok. 700 g/m3

Rodzaje zagrożeń i warunki bezpiecznego stosowania – patrz karta charakterystyki kleju.

 

Sposób użycia:

Klej przed użyciem dokładnie wymieszać. Klejenie prowadzić w temperaturze powyżej 15oC, klej oraz materiały klejone powinny mieć również temperaturę 15-25oC. Powierzchnie klejone powinny być równe, suche i czyste. Klej nanosić na oczyszczone podłoże za pomocą szpachli ząbkowanej, zalecana grubość naniesionego kleju 2-3mm. Nadmiar kleju ściągnąć szpachelką. Wykładzinę przeklejać po czasie 5-10 minut od naniesienia kleju na podłoże. Przyklejony materiał mocno docisnąć. Pełną wytrzymałość spoiny uzyskuje się po 10 dobach.

Przechowywanie:

Klej przechowywać w zamkniętych opakowaniach handlowych w temperaturze od +5oC do + 30oC.

Termin gwarancji: 5 miesięcy od daty produkcji.