Bonakol Kalet K3

BONAKOL KALET K-3 jest klejem bazującym na kauczuku naturalnym specjalnie modyfikowanym i aktywowanym.

Zastosowanie:

Klej BONAKOL KALET K-3 przeznaczony jest dla przemysłu obuwniczego i kaletniczego jako klej pomocniczy do łączenia skór, tkanin oraz niektórych gum. Daje spoinę transparentną. Dzięki swoistej reologii łatwo się smaruje.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:              bezbarwna, mętna ciecz

Sucha masa:      min 7% według PN-EN 827

Lepkość:            KF 6mm, wypływ 50 ml – 60-100 s według PN-EN ISO 2431

                          Brookfield LDVD obroty 12, wrzeciono 3 – 4000 - 6000 mPa.s

Gęstość:            około 0,7 g/cm3

Wytrzymałość na oddzieranie według PN-ISO 11339 materiał Canvas-Canvas

                        Początkowa: około 0,6 kN/m

                        Końcowa: około 0,8 kN/m