Waterkol CE

Klej WATERKOL CE jest klejem wyprodukowanym na bazie wodnych dyspersji i substancji modyfikujących. Po wyschnięciu charakteryzuje się przeźroczysta spoiną.

Zastosowanie:

Klej WATERKOL CE przeznaczony jest w budownictwie do łączenia wypraw z włókien celulozowych. Klej może być stosowany również do klejenia różnych tkanin, włókien syntetycznych, włókien z włókien naturalnych, kartonu i papieru.

Dane techniczne kleju:

barwa kleju                                     - ciecz o barwie mlecznej

sucha pozostałość                          - 60±2%

pH                                                   - 5–7

gęstość w 20oC                               - ok. 1,1 g/cm3

lepkość wg KF Ø4 mm                     - min. 20 sekund

pełna wytrzymałość spoiny klejowej - po 48 h

palność                                           - nie palny

 

Sposób użycia:

Klej może być stosowany wówczas, gdy jego temperatura jak i temperatura klejonych materiałów nie jest niższa niż 15oC. Klej przed użyciem dokładnie wymieszać. Klejone materiały muszą być czyste i suche. W przypadku klejenia tkanin, papieru, kartonu itp. klej nanosić równomierną cienka warstwę. Po złączeniu materiałów należy je docisnąć. Do sklejania wypraw z włókien celulozowych w budownictwie należy stosować agregaty. Przy wykonywaniu wypraw z włókien celulozowych dopuszcza się również nanoszenie kleju przy użyciu pomp ciśnieniowych. Wyprawy z włókien celulozowych powinny wykonywać osoby posiadające doświadczenie oraz przeszkolenie w zakresie używania tego rodzaju klejów.

Oznakowanie:

Nie podlega obowiązkowi specjalnego oznakowania. Nie podlega przepisom RID i ADR.

 

Przechowywanie i transport:

Klej WATERKOL CE jest klejem bezpiecznym pod względem pożarowym i wybuchowym. Musi być magazynowany i transportowany w temperaturze od +5°C do +30°C w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywany dłuższy czas w otwartym naczyniu może wysychać tworząc tzw. „kożuch”. W takim przypadku należy „kożuch” usunąć i dopiero wówczas używać kleju.

Klej przechowywany zgodnie z zaleceniami producenta posiada przydatność do użycia przez 9 miesięcy od daty produkcji.