Bonaterm AS

BONATERM® AS jest kontaktowym klejem polichloroprenowym bazującym na specjalnych typach kauczuków chloroprenowych modyfikowanych specjalnymi żywicami syntetycznymi i innymi dodatkami, dzięki czemu spoina klejowa posiada doskonałą przyczepność i wysoką odporność termiczną.

 

Charakterystyka kleju:

Wygląd:               lepka, jasnożółta lub czerwona ciecz

Sucha masa:        min 18% według PN-EN 827

Lepkość:             KF 4 mm, wypływ 50 ml 55-60 sek. według PN-EN ISO 2431

Lepkość może być dostosowana do nakładania szpachlą

Wytrzymałość na oddzieranie według PN-ISO 11339 materiał typu Canvas - Canvas:

            początkowa co najmniej 4,5 kN/m

            końcowa      co najmniej 5,5 kN/m

Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu według  PN-EN 1465  fornir bukowy - fornir bukowy:

początkowa co najmniej 3MPa

końcowa co najmniej 12 MPa

Wydajność: 100 – 150 g/m2 powierzchni klejonych przy aplikacji pistoletem

                                      

Zastosowanie:

Klej BONATERM® AS jest przeznaczony przede wszystkim dla przemysłu motoryzacyjnego do operacji naprawczych – przyklejania pianek, materiałów tekstylnych i drewnopochodnych oraz skór naturalnych i niektórych syntetycznych ze sobą oraz blachą. Klej BONATERM® AS może być również stosowany w przemyśle meblowym do klejenia skórzanych i tekstylnych elementów tapicerki  jak również do sklejania płyt wiórowych, sklejek, płyt pilśniowych, fornirów, laminatów HPL/CPL/GPR ze sobą jak również z tkaninami, drewnem, metalami, filcem, gumą, twardymi piankami. Zalecamy wykonać własne testy celem określenia przydatności do danego zastosowania.

 

Sposób użycia:

Klej przed użyciem należy dobrze wymieszać. Temperatura kleju, materiałów klejonych jak i pomieszczenia nie może być niższa niż 15oC. Klej nanosić jeden raz na obie klejone powierzchnie za pomocą pistoletu pneumatycznego lub szpachli. Na materiały chłonne takie jak tkaniny, skóry nanosić na obie klejone powierzchnie  dwukrotnie, drugi raz po upływie 20 minut od nałożenia pierwszej warstwy. Następnie klejone elementy połączyć i silnie, równomiernie docisnąć. Do czyszczenia i mycia urządzeń i narzędzi oraz ewentualnego rozcieńczania kleju stosować BONAROS AS. W przypadku niedostatecznej adhezji do aluminium, stali, polipropylenu, polietylenu i innych tworzyw sztucznych stosować primer (grunt) BONAROS 3ME lub BONAROS EVA PRIMER według oddzielnej instrukcji.

 

Składowanie i warunki bezpieczeństwa:

Klej BONATERM® AS należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temp. 5-25 oC z dala od grzejników c.o.. W pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych, w których stosuje się klej BONATERM® AS urządzenia i oświetlenie elektryczne muszą być w wykonaniu przeciwwybuchowym, ponieważ rozpuszczalniki zawarte w kleju są palne i tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Przed użyciem kleju BONATERM® AS zapoznaj się z kartą charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej dla tego kleju.

Klej BONATERM® AS w oryginalnym opakowaniu przechowywany zgodnie z naszymi zaleceniami posiada trwałość 6 m-cy.

 

Ważne wskazówki

Nasza firma gwarantuje stałą i wysoką jakość produktów potwierdzoną każdorazowo odrębnym świadectwem jakości. Wszystkie informacje zawarte w tej karcie technicznej oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu, jednak nie mogą być one podstawą do roszczeń. Dlatego zalecamy przeprowadzenie odpowiednich własnych prób. Nasz dział techniczny chętnie służy poradą techniczną.