Waterkol C

WATERKOL C jest to klej na bazie dyspersji polioctanu winylu z dodatkiem modyfikatorów. Charakteryzuje się sztywna spoiną o dość wysokiej wytrzymałości.

Zastosowanie:

Klej WATERKOL C jest przeznaczony do sklejania ręcznego i mechanicznego papieru, tektury, kartonu oraz dla przemysłu obuwniczego do sklejania wewnętrznych części obuwia, usztywniania podnosków i zapiętek, dla przemysłu kaletniczego oraz apretur w przemyśle włókienniczym.

Dane techniczne:

kolor spoiny po utwardzeniu               - bezbarwna

lepkość wg KF Ø6 mm                        - 30–40 sekund

lepkość wg Brookfielda wrz. 4/50        - 4 000 – 5 200 mPa·s

sucha pozostałość                              - 43 – 46%

pH                                                       - 5–7

gęstość w 20oC                                   - ok. 1,2 g/cm2

czas pełnego utwardzenia                   - 24 h

palność                                               - nie palny