Rolnictwo

Waterkol PT 29

Specjalistyczny klej pozwalający na przyklejanie nasion do różnego typu powierzchni. Może być wykorzystywany w rolnictwie, ogrodnictwie lub przy tworzeniu dekoracji roślinnych. Klej zapobiega przed odpadaniem nasion od płaszczyzny, do której są przyklejone oraz przed zwiewaniem ich przez wiatr. Produkt rozpuszcza się pod wpływem wody - proces ten trwa od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od ilości wody jakiej jest poddawany.

WATERKOL PT/29 jest lepiszczem wyprodukowanym na bazie wodnych dyspersji syntetycznych i substancji modyfikujących.

 

Sposób użycia:

WATERKOL PT/29 przed użyciem dokładnie wymieszać. Lepiszcze nanosić gdy temperatura lepiszcza, materiałów
i otoczenia jest nie niższa niż 18oC. WATERKOL PT/29 przeznaczony jest do aplikacji pistoletem lub innymi urządzeniami napylającymi. W celu szybszego wiązania można zastosować podsuszanie w temperaturze do 50oC.

 

Magazynowanie i transport:

WATERKOL PT/29 jest wyrobem bezpiecznym pod względem pożarowym i wybuchowym. Musi być magazynowany i transportowany w temperaturze +5oC do +30oC w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Produkt zachowuje swoje właściwości przez okres 4 miesięcy od daty produkcji.