Waterkol K-25FA

Klej WATERKOL K-25FA jest to klej na bazie dyspersji akrylowo-winylowej z dodatkiem substancji modyfikujących. Klej WATERKOL K-25FA jest klejem ekologicznym.

Sposób użycia:

Klej WATERKOL K-25FA należy stosować wtedy gdy temperatura kleju, materiałów klejowych i otoczenia wynosi co najmniej 18oC. Klej przed użyciem dokładnie wymieszać. Klej nanosić jednokrotnie równomierną warstwą na jedną z klejonych powierzchni za pomocą pędzla, rolki, wałka, ręcznie lub maszynowo. Grubość warstwy kleju należy dostosować do rodzaju sklejanego materiału. Czas schnięcia kleju zależy od temperatury otoczenia i grubości naniesionego kleju.

Charakterystyka kleju:

Barwa:                            - ciecz mleczno-biała  

Sucha masa:                  - ok. 50%

Lepkość wg Brookfielda: - 2000 - 30000 mPa·s wg Brookfielda LVDV PN-ISO-2555

pH:                                  - ok. 5

Gęstość:                         - ok. 1,0 g/m3