Bonakol 53

BONAKOL® 53 jest kontaktowym klejem polichloroprenowym, bazującym na specjalnych typach kauczuków polichloroprenowych, modyfikowanych żywicami syntetycznymi a także reaktywnymi wypełniaczami, dzięki czemu klejenie można prowadzić w temperaturze pokojowej bez uprzedniej aktywacji termicznej. Spoina klejowa posiada doskonałą wytrzymałość początkową i przyczepność a klej charakteryzuje się długim czasem otwartym - ponad 20 godz.

Zastosowanie:
Klej BONAKOL® 53 jest przeznaczony dla przemysłu obuwniczego jako klej montażowy w produkcji obuwia lekkiego i domowego do łączenia skór naturalnych, syntetycznych, materiałów tekstylnych, włóknin, tektur i niektórych tworzyw sztucznych. Klej BONAKOL® 53 może być z powodzeniem stosowany również w przemyśle kaletniczym.

Charakterystyka kleju:

Wygląd: lepka, żółta ciecz z wyraźną zawartością jednorodnie zdyspergowanych wypełniaczy i stabilizatorów.

Sucha masa: min. 20% według PN-EN 827

Lepkość: KF 6 mm, wypływ 50 ml 40-50 sek. według PN-EN ISO 2431;

Wytrzymałość na oddzieranie według PN-ISO 11339 materiał typu canvas-canvas:
początkowa - nie mniej niż 2,5 kN/m
końcowa - nie mniej niż 4,5 kN/m

Aktywacja termiczna warstwy kleju przed sklejeniem w temp. 70-800° C zwiększa wytrzymałość spoiny zarówno początkową, jak i końcową o około 30%.

Odporność termiczna spoiny: dobra.