PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE

Wdrożenie wyników własnych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen

Cel projektu: Wprowadzenie na rynek opatentowanego elastomeru Elast Next Gen

Beneficjent: PPHU "BOCHEMIA" Grzegorz Bąba, 26-600 Radom, ul. Północna 1

Projekt ma na celu wdrożenie własnej nowej, technologii „wytwarzania elastomerowego kompozytu do powlekania płaskich materiałów włókienniczych oraz elastomerowy kompozyt wytworzony tym sposobem”. Technologia ta pozwoli na wprowadzenie do oferty firmy nowej usługi/produktu w postaci modyfikacji materiałów w celu wytworzenia wielofunkcyjnych kompozytów tkaninowo – elastomerowych z absorberami energii, stanowiącymi układ matryca elastomerowa – związek pochłaniający energię uderzenia penetratora.


Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem "Opracowanie tehnologii kompozytów tkaninowo - elastomerowych absorbujących energię uderzenie".

  • wartość projektu: 1 448 031,83zł
  • poziom dofinansowanie: 80%
  • beneficjent: PPHU "Bochemia" Grzegorz Bąba, 26-600 Radom, ul. Północna 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu sektorowego INNOTEXTILE (Działanie 1.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020).


Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu przez wdrożenie nowej technologii nanoszenia membran chroniących przed czynnikami biologicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym PEM i promieniowaniem UV.

  •  wartość inwestycji: 2.930.692,03zł
  •  kwota dofinansowania: 1.479.346,01zł
  •  Beneficjent PPHU „BOCHEMIA” Grzegorz Bąba

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu