Bonaterm A3

BONATERM®  A-3  jest kontaktowym klejem polichloroprenowym bazującym na specjalnych typach kauczuków chloroprenowych modyfikowanych żywicami syntetycznymi i innymi dodatkami, dzięki czemu spoina klejowa posiada doskonałą przyczepność i wysoką odporność termiczną.

Jest również wytwarzany w wersji beztoluenowej  jako BONATERM®  A-3 BT.

 

Charakterystyka kleju:

Wygląd:                lepka, jasnożółta ciecz

Sucha masa:           19-24% według PN-EN 827

Lepkość:                KF 6 mm, wypływ 50 ml 40-50 sek. według PN-EN ISO 2431; Brokfield LDVD 1500-4500 mPas

Wytrzymałość na oddzieranie według PN-ISO 11339 materiał typu canvas-canvas:

       początkowa:    co najmniej 2,5 kN/m;

       końcowa:        co najmniej 3,5 kN/m

Odporność termiczna spoiny: dobra

                                               

Zastosowanie:

Klej BONATERM® A-3 jest przeznaczony przede wszystkim  dla przemysłu obuwniczego do łączenia skór naturalnych i niektórych syntetycznych ze spodami z gumy tuniskóru, styrogumu, a także do zaciągania cholewek na podpodeszwy z wtórnej skóry, teksonu, bontexu  itp. materiałów. Klej BONATERM® A-3 może być również stosowany w przemyśle meblowym, samochodowym i budownictwie np. do przyklejania korka. Do klejenia polipropylenu, polietylenu, kopolimerów EVA  i innych trudnych do klejenia tworzyw sztucznych należy stosować grunt / podkład o nazwie handlowej Bonaros® EVA Primer lub Bonaros® 3ME według wskazówek użycia w przypadku uzyskania niedostatecznej adhezji.