Bonatex SAL B3

BONATEX® SAL B3 to klej lateksowy bazujący  na specjalnych odmianach lateksów polichloroprenowych i  żywic syntetycznych. Klej nie zawiera w swoim składzie żadnych rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie:

Klej BONATEX® SAL B3 jest przeznaczony do łączenia tekstyliów, skór naturalnych i syntetycznych oraz niektórych tworzyw sztucznych, a także kartonu, korka, wełny mineralnej  itp. materiałów. Klej BONATEX® SAL B3 przeznaczony jest również do klejenia pełnej gamy asortymentowej materiałów stosowanych na elementy wewnętrzne obuwia (podszewki, zakładki, zapiętki, podnoski skórzane, wyściółki). Aktywacja termiczna 60-70oC, a także obróbka termiczna po sklejeniu powoduje znaczny wzrost wytrzymałości spoiny na oddzieranie. Klej przeznaczony jest do aplikacji pistoletem.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:                         ciecz o barwie mleczno-białej do lekko słomkowej.

Sucha masa:                 53±2 % według PN-EN 827

Lepkość według PN-ISO 2555 Brookfield LVDV:   1600±800

Wytrzymałość na oddzieranie według PN-EN ISO 2431 materiał typu canvas-canvas:                        końcowa: co najmniej  5,0 kN/m