Ogłoszenia

2019-02-13 | Zlecenie nr 2 - Rozstrzygnięcie - Zakup maszyny do łączenia materiałów przy wykorzystaniu termo topliwych klejów hot-melt

Ofertę najlepiej spełniającą kryteria przetargowe przedstawiła firma:
Lacom GmbH
Anton-Grimmer-Str. 7
D-73466 Lauchheim
Oferta wpłynęła: 01.02.2019
Cena: 560 000 euro

Zobacz pozostałe wpisy