Ogłoszenia

2019-01-11 | Zlecenie nr 7 - Informacja o wyniku postępowania

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 7 na WYKONANIE KOMPOZYCJI ELASTOMEROWEJ, JEJ PRZEBADANIE ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNOLOGICZNO-TECHNICZNEJ

za najkorzystniejsza uznano ofertę firmy:

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

05-820 Piastów, ul. Harcerska 30

Dostawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą całości zapytania ofertowego.

 

Zobacz pozostałe wpisy