Bonatap M 42

Klej BONATAP ® M-42 jest klejem produkowanym  na bazie kauczuków i substancji modyfikujących w mieszaninie rozpuszczalników organicznych. Klej po wysuszeniu daje miękką, elastyczna spoinę, nie powoduje skurczu pianki. Może być stosowany do jedno- jak i dwustronnego nanoszenia na łączone materiały. Klej  BONATAP ® M-42 posiada łagodny, słabo wyczuwalny zapach. Nie posiada w swoim składzie substancji uczulających.

 

Charakterystyka kleju:

Wygląd: lepka ciecz o barwie jasnożółtej lub ciemnoróżowej

Sucha masa:    42±2% według PN-EN 827

 Lepkość:        KF 4mm, wypływ 50 ml – 30-36 sekund według PN-EN ISO 2431

Gęstość:   około 0,8 g/cm3

Wytrzymałość spoiny klejowej na odrywanie badana po 24 godzinach: ręcznie dla połączenia pianka poliuretanowa z pianką poliuretanową: wyższa niż wytrzymałość pianki.

Czas otwarty przy naniesieniu :    - dwustronnym do około 15 minut      - jednostronnym do około 7 minut

Skurcz pianki: nie występuje.

 

Zastosowanie:

Klej BONATAP ® M-42 przeznaczony jest głównie dla przemysłu meblarskiego do łączenia materiałów tapicerskich takich jak pianki poliuretanowe, tkaniny, drewno, włókniny itp.

 

Sposób użycia:

Klej BONATAP ® M-42 przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nanosić najlepiej przy użyciu pneumatycznych pistoletów natryskowych, średnica dyszy 1,2-2,0 mm, ciśnienie powietrza 1-6 atm. Temperatura kleju, jak i materiałów klejonych nie może być niższa niż 18oC. Klej nanosić na jedną lub obydwie klejone powierzchnie. Przy jednostronnym naniesieniu ilość kleju musi wystarczyć do zwilżenia drugiej z klejonych powierzchni. Czas sklejania zależy od warunków klejenia tj. temperatury, wilgotności powietrza. Po złączeniu elementów wskazane jest zastosowanie docisku.  Materiały wchodzące w kontakt z klejem nie mogą być wykonane z materiału ocynkowanego lub ze stopów cynku, gdyż klej traci swoje właściwości.  Wytrzymałość końcową połączenia uzyskuje się po 48 godzinach od połączenia elementów. Do czyszczenia i mycia narzędzi oraz ewentualnego rozcieńczenia kleju stosować rozpuszczalnik Bonaros M.

 

Składowanie i warunki bezpieczeństwa.

Klej BONATAP ® M-42  należy przechowywać w szczelnie zamkniętych  pojemnikach w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze 5-35oC z dala od grzejników c.o. W pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych, w których stosuje się klej BONATAP ® M-42 urządzenia i oświetlenie elektryczne muszą być w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex., ponieważ rozpuszczalniki w nim zawarte są łatwopalne, a ich pary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową.

Przed użyciem kleju BONATAP ® M-42 zapoznaj się z kartą charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej.

BONATAP ® M-42 przechowywany w oryginalnym opakowaniu zgodnie z zaleceniami producenta posiada trwałość 6  m-cy  od daty wyprodukowania.

 

Opakowania.

Kanistry tworzywowe 4kg, 15 kg, beczki metalowe 170 kg lub według uzgodnień..