Bonatap M 60 LO-BB

BONATAP® M60 LO-BB jest klejem produkowanym na bazie kauczuku syntetycznego i żywic w rozpuszczalnikach organicznych. Klej po wysuszeniu daje miękką elastyczną spoinę, nie powoduje skurczu pianki. Może być stosowany zarówno do jedno jak i dwustronnego nanoszenia na łączone materiały. Klej BONATAP® M60 LO-BB posiada słabo wyczuwalny zapach.

 

Charakterystyka kleju:

Wygląd:              lepka, jasnożółta lub ciemnoróżowa ciecz

Sucha masa:      60±2% według PN-EN 2431

Lepkość:             wg KF Ø4 mm, wypływ 50 ml min. 60 sek. według PN-EN ISO 2431;

Wytrzymałość spoiny na odrywanie badana po 24 godzinach: ręcznie dla połączeń: pianka PU z pianką PU – wyższa niż wytrzymałość pianki.

Czas otwarty przy naniesieniu - jednostronnym do 15 minut

                                                - dwustronnym do 25 minut

Skurcz spoiny: nie występuje

                                               

Zastosowanie:

Klej BONATAP® M60 LO-BB przeznaczony jest głownie dla przemysłu meblarskiego do łączenia materiałów tapicerskich takich jak: pianki poliuretanowe, tkaniny, drewno, włókniny itp.

 

Sposób użycia:

Klej BONATAP® M60 LO-BB przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nanosić najlepiej przy użyciu pneumatycznych pistoletów natryskowych, średnica dyszy 1,0-1,4 mm, ciśnienie kleju od 1-5 atm. ciśnienie powietrza 2-6 atm. Temperatura klejonych materiałów, jak i pomieszczenia nie może być niższa od 18oC. Klej należy nanosić na jedną lub obydwie łączone powierzchnie. Czas sklejania zależy od warunków (temperatura, wilgotność powietrza) i wynosi przy naniesieniu jednostronnym do 15 minut. Po załączeniu elementów wskazane jest zastosowanie docisku. Materiały wchodzące w kontakt z klejem nie mogą być wykonane z metalu ocynkowanego lub ze stopów cynku, w tym przypadku klej traci swoje właściwości. Do czyszczenia i mycia urządzeń i narzędzi oraz ewentualnego rozcieńczania kleju stosować Bonaros M.

 

Składowanie i warunki bezpieczeństwa:

Klej BONATAP® M60 LO-BB należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temp. 5-25oC z dala od grzejników c.o.

W pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych, w których stosuje się klej BONATAP® M60 LO-BB urządzenia i oświetlenie elektryczne muszą być w wykonaniu przeciwwybuchowym, ponieważ rozpuszczalniki zawarte w kleju są palne i tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Przed użyciem kleju BONATAP® M60 LO-BB należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej dla tego kleju.

Klej BONATAP® M60 LO-BB w oryginalnym opakowaniu przechowywany zgodnie z zaleceniami producenta posiada trwałość 6 miesięcy.