BONATAP M 50 LO-BB

BONATAP® M50-LO BB jest klejem produkowanym na bazie kauczuków syntetycznych i żywic w rozpuszczalnikach organicznych. Klej po wysuszeniu daje miękką, elastyczną spoinę, nie powoduje skurczu pianki. Charakteryzuje się wydłużonym czasem otwartym i mało intensywnym zapachem.

 

Charakterystyka kleju:

Wygląd:              lepka jasnożółta lub ciemnoróżowa ciecz

Sucha masa:      50±2% według PN-EN 827

Lepkość:             KF Ø4 mm, wypływ 50 ml min. 35 sek. według PN-EN ISO 2431;

Wytrzymałość spoiny klejowej na odrywanie po 24 godzinach ręcznie dla połączeń pianka PU z pianką PU – wyższa niż wytrzymałość pianki.

Czas otwarty - przy jednostronnym naniesieniu do 15 minut

                     - przy dwustronnym naniesieniu do 20 minut

Odporność termiczna spoiny klejowej min 50oC

Skurcz spoiny: nie występuje

                                               

Zastosowanie:

Klej BONATAP® M50-LO BB przeznaczony jest do aplikacji pistoletem głównie dla przemysłu meblarskiego do łączenia materiałów tapicerskich tj. pianka PU, tkaniny, drewno, włókniny itp. Klej po wysuszeniu daje miękką i elastyczną spoinę.

Sposób użycia:

Klej BONATAP® M50-LO BB przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nanosić przy użyciu pneumatycznych pistoletów natryskowych o średnicy dyszy 1,2-1,8 mm, ciśnienie kleju od 1-4 atm. ciśnienie powietrza 2-6 atm. Temperatura klejonych materiałów, jak i pomieszczenia nie może być niższa od 18oC. Klej należy nanosić na jedną lub obydwie łączone powierzchnie. Jakość sklejenia zależy od warunków klejenia tj. temperatury, wilgotności powietrza, czasu otwartego po jakim następuje sklejenie obydwu powierzchni oraz ilości naniesionego kleju. Po złączeniu elementów należy je docisnąć. Materiały wchodzące w kontakt z klejem nie mogą być wykonane z metalu ocynkowanego lub ze stopów cynku, gdyż w wyniku takiego kontaktu klej traci swoje właściwości. Do czyszczenia i mycia urządzeń i narzędzi oraz ewentualnego rozcieńczania kleju stosować BONAROS M.

 

Składowanie i warunki bezpieczeństwa:

Klej BONATAP® M50-LO BB należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w temp. 5-25oC z dala od grzejników c.o.

W pomieszczeniach magazynowych i produkcyjnych, w których stosuje się klej BONATAP® M50-LO BB urządzenia i oświetlenie elektryczne muszą być w wykonaniu przeciwwybuchowym, ponieważ rozpuszczalniki zawarte w kleju są palne i tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Przed użyciem kleju BONATAP® M50-LO BB należy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej dla tego kleju.

Klej BONATAP® M50-LO BB przechowywany w oryginalnym opakowaniu zgodnie z naszymi zaleceniami posiada trwałość 6 miesięcy.