Waterkol MTS-P

Klej WATERKOL ® MTS-P jest klejem  bazującym na wodnych dyspersjach polichloroprenowych. Klej nie zawiera w swoim składzie żadnych rozpuszczalników organicznych. Jest niepalny i nietoksyczny. WATERKOL MTS-P jest atrakcyjną alternatywą w pełni bezpieczną i ekologiczną dla rozpuszczalnikowych klejów stosowanych do łączenia szczególnie materiałów tapicerskich.

Zastosowanie:

Klej WATERKOL ® MTS-P jest przeznaczony głównie do łączenia materiałów takich jak pianki poliuretanowe, tkaniny, drewno, włókniny itp. Nadaje się również do przyklejania ciętych i odlewanych pianek PU do nieobrabianego polipropylenu PP. Klej Waterkol MTS-P przeznaczony jest szczególnie dla przemysłu meblarskiego, samochodowego, opakowaniowego i innych. Klej po wysuszeniu daje miękką i elastyczna spoinę.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:                                 ciecz o barwie mleczno-biaej lub różowej

Lepkość:                                Brookfield LDVD - około 200 mPa.s

Gęstość:                                około 1,0 g/cm3

Wytrzymałość spoiny klejowej na oddzieranie wg PN EN ISO 2431 dla materiału Canvas-Canvas:                                      co najmniej 2 kN/m

Wytrzymałość spoiny klejowej na oddzieranie dla połączenia pianka PU-pianka PU:                                                           wyższa niż wytrzymałość pianki PU

Odporność termiczna spoiny klejowej:      około 100oC

Czas otwarty przy naniesieniu :                - dwustronnym około 1 - 10 minut

                                                                 - jednostronnym około 0,5 – 5  minut

Zużycie: około 80 – 150 g/m2 w zależności od porowatości sklejanych materiałów i sposobu nałożenia kleju.