Waterkol MTS

Waterkol MTS jest to klej bazujący na wodnych dyspersjach polichloroprenowych i akrylowych. Klej nie zawiera w swoim składzie żadnych rozpuszczalników organicznych. Jest niepalny i nietoksyczny.

Waterkol MTS jest atrakcyjną alternatywą w pełni bezpieczną i ekologiczną dla klejów rozpuszczalnikowych stosowanych do łączenia szczególnie materiałów tapicerskich.

Zastosowanie:

Klej Waterkol MTS jest przeznaczony do sklejania elastycznej pianki poliuretanowej, pianki lateksowej, tkanin, fibry poliestrowej, juty, wełny mineralnej itp. materiałów ze sobą oraz z blachą, styropianem i drewnem. Klej Waterkol MTS przeznaczony jest szczególnie dla przemysłu meblarskiego, opakowaniowego, samochodowego i innych gałęzi przemysłu, gdzie pianka lub inne porowate podłoża są powszechnie stosowane.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:                                                                     Ciecz o barwie mleczno-białej, różowej lub niebieskiej

Sucha masa:                                                             55 ± 3 %

Lepkość wg Brookfielda LDVD w. nr 1, 100obr./min  250+/-100 mPa·s wg PN ISO 2555

Wytrzymałość spoiny klejowej na oddzieranie wg PN EN ISO 2431 dla materiału canvas-canvas:                                                         co najmniej 2,5 kN/m

Wytrzymałość spoiny klejowej na oddzieranie dla połączenia pianka PU – pianka PU:                                                    wyższa niż wytrzymałość pianki

Temperatura wrzenia:                                          100º C

Temperatura zamarzania:                                    0º C

Odporność termiczna spoiny klejowej:                 100º C

Zużycie:                                                               orientacyjnie około 100g/m2

Spoina klejowa Waterkolu MTS charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności.