Waterkol MT

Waterkol MT jest to klej bazujący na wodnych dyspersjach polichloroprenowych i akrylowych. Klej nie zawiera w swoim składzie żadnych rozpuszczalników organicznych. Jest niepalny i nietoksyczny.

Waterkol MT jest atrakcyjną alternatywą w pełni bezpieczną i ekologiczną dla klejów rozpuszczalnikowych stosowanych do łączenia szczególnie materiałów tapicerskich.

Zastosowanie:

Klej Waterkol MT jest przeznaczony do sklejania elastycznej pianki poliuretanowej, pianki lateksowej, tkanin, fibry poliestrowej, juty, wełny mineralnej itp. materiałów oraz blachy i styropianu. Klej Waterkol MT przeznaczony jest szczególnie dla przemysłu meblarskiego, opakowaniowego, samochodowego i innych gałęzi przemysłu, gdzie pianka lub inne porowate podłoża są powszechnie stosowane.

Charakterystyka kleju:

Wygląd:                                                                Ciecz o barwie mleczno-białej lub różowej

Sucha masa:                                                        55 ± 3 %

Lepkość wg Brookfielda LDVD wg PN ISO 2555: 180 - 500 mPa·s

Wytrzymałość spoiny klejowej na oddzieranie wg PN EN ISO 2431 dla materiału canvas-canvas: co najmniej 2,5 kN/m

Wytrzymałość spoiny klejowej na oddzieranie

dla połączenia pianka PU – pianka PU:                wyższa niż wytrzymałość pianki

Temperatura wrzenia:                                           100º C

Temperatura zamarzania:                                      0º C

Odporność termiczna spoiny klejowej:                   100º C

Spoina klejowa Waterkolu MT charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności.